Sluit menu

Snel aangevraagd

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Ondersteuning

Zeker weten dat al je gegevens juist zijn ingevuld

Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van een aanvraag?

Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van een aanvraag?

02 jul 2020
— door Claire
4 min

De stappen die Dienst Justis neemt kort op een rij.

Stap 1
Dienst Justis stelt vast of de aanvrager een strafblad heeft, eventueel ook in het land van nationaliteit. Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.

Stap 2
Wanneer iemand met een strafblad een VOG aanvraagt, kijkt Dienst Justis naar een aantal zaken.

Allereerst wordt gekeken of binnen de ‘terugkijktermijn’ sprake is van een relevant strafbaar feit. De duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, en/of de leeftijd van de aanvrager.

Bij de bovenstaande toets wordt gekeken naar de relatie tussen het werk dat iemand wil gaan doen en de delicten op zijn of haar strafblad. Het is mogelijk dat een aanvrager wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere.

Tenslotte maakt Dienst Justis een belangenafweging, waarbij het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving.

Hierbij wordt gekeken:
– of de aanvrager vaker met de politie of justitie in aanraking is gekomen
– hoe ernstig de strafbare feiten zijn
– hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd
– wat de leeftijd is van de aanvrager
– ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen bij de beoordeling worden betrokken.

Stap 3
Dienst Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of de aanvrager al dan niet een VOG krijgt.

Start vandaag nog met aanvragen

Snel geregeld

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Prescreen

Zeker weten dat al uw gegevens juist zijn ingevuld

Leestijd 4 minuten
Sluiten

Deel dit bericht

Kopieer de URL uit bovenstaand vak. Of gebruik uw browser share optie.