Sluit menu

Snel aangevraagd

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Ondersteuning

Zeker weten dat al je gegevens juist zijn ingevuld

Wat is een screeningsprofiel?

Wat is een screeningsprofiel?

28 jul 2020
— door Claire
4 min

Als u een Verklaring  Omtrent Gedrag aanvraagt, screent Justis uw achtergrond. Op basis van deze uitkomst kan uw nieuwe werkgever bepalen of eventueel strafbare feiten een risico kunnen vormen voor een nieuwe baan. Deze screening gebeurt aan de hand van een screeningsprofiel, wat  wordt gekozen op basis van de te vervullen taken in de nieuwe functie.

Hoe werkt een screeningsprofiel?

Als onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt Justis of u in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag. Per VOG-aanvraag kijken zij op welke wijze de aanvrager moet worden gescreend. Ze hebben hier speciale profielen voor opgesteld, zodat het proces makkelijker en sneller verloopt. Aan de hand van een screeningsprofiel beoordeelt zij of de eventueel strafbare feiten van de aanvrager een belemmering vormen voor de nieuwe functie. Het kan dus zijn dat een strafbaar feit bij de ene functie tot een afwijzing leidt, terwijl het niet wordt meegenomen bij een andere functie.

Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in acht risicogebieden:

  • Informatie
  • Geld
  • Goederen
  • Diensten
  • Zakelijke transacties
  • Proces
  • Aansturen organisatie
  • Personen

Voor sommige beroepen of branches zijn specifieke screeningsprofielen, zoals voor onderwijzers of taxichauffeurs. Naast dat u een Verklaring Omtrent Gedrag kunt aanvragen als persoon, kunt u dit ook voor een compleet bedrijf. Ook daar is een apart screeningsprofiel voor opgesteld: het profiel voor rechtspersonen.

Ik weet niet zeker of ik strafbare feiten op mijn naam heb staan, wat nu?

Het kan zijn dat u ooit een strafbaar feit heeft gepleegd, maar niet weet of dat nu nog op uw naam staat. U kunt hierachter komen door uw justitiële gegevens in te zien. Dit kan alleen op aanvraag. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Vergeet niet om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat het proces niet vertraagt.

Ik heb een strafblad. Kan ik nog een VOG krijgen?

Als u een strafblad heeft, kunt u in sommige gevallen alsnog een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Justis bekijkt of uw strafblad een belemmering vormt voor het uitvoeren van uw nieuwe functie. Dit onderzoek kan enige tijd duren; soms wel enkele weken. Het kan zijn dat u meer informatie of documenten moet aanleveren tijdens dit proces. Daarvan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Zelfs als de strafbare feiten een belemmering vormen voor uw nieuwe functie, kunt u alsnog een verklaring krijgen. Dit ligt aan de terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar is deze termijn twee jaar. Bent u ouder dan 23 jaar? Dan is de terugkijktermijn vijf jaar. Let op: als er sprake is van een zedendelict of een zwaar geweldsdelict, geldt deze terugkijktermijn niet. Deze delicten hebben voor onbepaalde tijd invloed op de beslissing of u een Verklaring Omtrent Gedrag kunt krijgen.

Mijn VOG-aanvraag is afgewezen, wat nu?

Heeft u een brief van Justis gekregen met de mededeling ‘voorgenomen weigering’? Dan zijn de stafbare feiten op uw naam een belemmering voor uw nieuwe functie en wordt uw aanvraag afgewezen. In de brief wordt uitgelegd wat de reden is van de weigering. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing.

Volgens de Algemene wet van bestuursrecht kunt u schriftelijk aangeven waarom u van mening bent dat u wel een Verklaring Omtrent Gedrag zou moeten krijgen. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van bezwaar tegen deze beslissing. Met een goed onderbouwde argumentatie heeft u een reële kans om alsnog een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen. De Raad van Rechtsbijstand vergoed in sommige gevallen zelfs de kosten voor onze advocaten geheel of gedeeltelijk.

Vul onderstaand formulier in om bezwaar te maken. U krijgt op werkdagen binnen vier uur een reactie. Heeft u nog vragen? Chat met onze klantenservice. We staan voor u klaar.

Start vandaag nog met aanvragen

Snel geregeld

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Prescreen

Zeker weten dat al uw gegevens juist zijn ingevuld

Start vandaag nog met aanvragen

Snel geregeld

Binnen enkele minuten online aangevraagd

Prescreen

Zeker weten dat al uw gegevens juist zijn ingevuld

Leestijd 4 minuten
Sluiten

Deel dit bericht

Kopieer de URL uit bovenstaand vak. Of gebruik uw browser share optie.